NINJA JUHAKKEI

De Ninja Hachimon (acht poorten van de Ninja) verwijst naar Kiai, Koppo, Taijutsu, Kenjutsu, Sojutsu, Shuriken, Ka-Jutsu, Yugei en Kyomon. Onverschillig van welke traditie of school de Ninja afkomstig was, dit waren de basis regels noodzakelijk om een Ninja te worden. Degenen die meer dan deze 8 onderdelen meesterden waren waarachtig “Ninja”. De Togakure Ryu Ninja meesterden 18 onderdelen die we noemen “Ninja Juhakkei” of 18 categorieën van de Ninja.

1. SEISHIN TEKI KYOYO “Spiritual refinement” 2. TAI-JUTSU  “empty handed” 3. KENPO “Sword arts” 4. YARI-JUTSU “Spear fighting” 5. NAGINATA-JUTSU “Halberd fighting”  6. BO-JUTSU “Staff arts” 7. KAYAKU-JUTSU “Gunpowder arts”  8. KUSARI-GAMA “Chain & sickle weapon” 9. SHURIKEN-JUTSU “throwing blades” 10. KISHA- JUTSU “Horseback Archery” 11. SUI-REN “Swimming”  12. HENSO-JUTSU “Disguise arts” 13. SHINOBI-ARUKI “stealth & entering methods”  14. INTON-JUTSU “escape and concealment                         15. BORYAKU "Strategy" 16. CHO HO “espionage” 17. TEN-MON “meteorology” 18. CHI-MON “geography or topography”

 

ANCIENT WARRIOR MODERN MAN De toepassing van Ninjutsu in de huidige tijd moet worden begrepen vanuit de veranderingen en ontwikkeling van de moderne mens en de middelen die wij tegenwoordig beschikbaar hebben om te communiceren en waar te nemen. Bovendien is de tijd en plaats waar we leven bepalend voor de manier van trainen. Bijvoorbeeld in Nederland is het vrede, hebben we een democratisch gekozen geregering en is er een sociaal stelsel waardoor er sprake is van een meer op welvaart en welzijn gerichte samenleving. Je kunt de beoefening van Ninjutsu in Nederland en andere vergelijkbare samenlevingen derhalve omschrijven als vrijetijdsbesteding, hobby, zelfverdedigingstraining, en middel tot persoonlijke verlichting, want dit is natuurlijk het geheim van de krijgskunsten. Play and keep going.